Menu
Your Cart

Uslovi korišćenja

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) privredno društvo TEXTIL  d.o.o. Jagodina, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.babytextil.rs
 
O B A V E Š T A V A


- da se prodaja robe putem internet sajta www.babytextil.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva TEXTIL  d.o.o, Jagodina, Kraljevića Marka 7, matični broj 17222821, telefon +381 35 8232007;

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.babytextil.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Opisu proizvoda;  

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućim Opisom proizvoda;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.babytextil.rs;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.babytextil.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da za sve porudžbine potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke plati iznos naveden u narudžbenici;

- da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem ON LINE prodavnice;

- da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe;


S poštovanjem,
Textil doo