Menu
Your Cart

Reklamacije


1. Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 35 8232007 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu onlinekupovina@babytextil.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

2. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 35 8232007, ili pošaljete e-mail sa podacima (ime, prezime, telefon) na adresu onlinekupovina@babytextil.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

3. Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Službeni Glasnik RS" br.88/2021) obaveštavamo Vas da imate pravo i mogućnost vansudskog rešavanja potrošaćkih sporova kao što je i propisano članom 12. stav 1. tačka 9. pomenutog Zakona.